Modlin Twierdza: Rozmawiali o bezpieczeństwie na osiedlu

Podczas wrześniowego zebrania Zarządu Osiedla nr 6 w Modlinie Twierdzy, mieszkańcy rozmawiali na temat bezpieczeństwa na osiedlu. W dalszej części omówiono propozycje do budżetu na 2017 rok.

Podczas rozmowy o bezpieczeństwie kilka istotnych dla mieszkańców spraw przekazano obecnym na zebraniu strażnikom miejskim. Niestety kolejny raz zabrakło przedstawiciela policji.

Mieszkańcy dużo uwagi poświecili tematowi gniazdka z prądem przy amfiteatrze w Parku Trzech Kultur. Problemem dla wielu są grupy młodych osób będących często pod wpływem alkoholu które przesiadują w pobliżu boiska „Orlik” oraz przy bloku 323. Strażnicy obiecali sprawdzić te informacje i podjąć stosowne interwencje.

Naczelnik OSP Ratownictwo Wodne dh Piotr Napiórkowski przekazał informację o działalności jednostki oraz podejmowanych akcjach na terenie osiedla.

Radni przekazali informacje o wnioskach do budżetu na 2017 rok. Wszyscy chcą wielu inwestycji na osiedlu zarówno drogowych jak i poprawiających warunki estetyczne.

Niestety na sali zebrała się mała grupa mieszkańców. Co jest tego powodem? Brak zainteresowania mieszkańców sprawami osiedla?