Nowy Dwór Maz: Zmiany u strażaków

1 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, nastąpiła zmiana na stanowisku nieetatowego rzecznika prasowego. Pełniący od lat funkcję rzecznika st.kpt. Mariusz Wyszyński – zastępca komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, został zastąpiony przez kpt. Mariusza Kwaśniewskiego.

Nowy rzecznik prasowy, etatowo pełni służbę na stanowisku kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej w nowodworskiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ustępującemu rzecznikowi dziękujemy za wszelką współpracę zarówno prewencyjną jak i informacyjną w relacjonowaniu przebiegu akcji ratowniczo – gaśniczych. Nowemu rzecznikowi życzymy aby przekazywał jak najwięcej dobrych informacji.

Dodaj komentarz