Nowy Dwór Maz: Ślubowanie strażaków. Przekazanie samochodu

W czwartek (20.10) na terenie garaży Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyła się uroczystość ślubowania trzech nowych funkcjonariuszy. Samorządowcy oficjalnie przekazali również samochód ratowniczo – rozpoznawczy na potrzeby jednostki.

Strażacy Jan Klus, Robert Jędras i Kamil Nowicki, złożyli ślubowanie przed sztandarem w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Leszka Smuniewskiego, zastępy st. kpt. Mariusza Wyszyńskiego oraz strażaków z III zmiany. W uroczystości udział wzięli włodarze miast i gmin z powiatu nowodworskiego ze starostą Magdaleną Biernacką.

W trakcie uroczystego apelu przekazano również samochód ratowniczo – rozpoznawczy, który od kilku dni służy w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej. Poświęcenia pojazdu dokonał ks kan. Tomasz Cymerman, kapelan nowodworskich strażaków.

/MK/