Nowy Dwór Maz: Strażacy dostaną większy ekwiwalent

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim dh Daniel Jeszke, wystąpił z pismem do przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Andrzeja Świdra. W złożonym piśmie poprosił o podwyższenie stawki godzinowej wypłacanego ekwiwalentu dla strażaków ochotników. 

Obecnie zarówno OSP jak  i OSP RW otrzymują 8 złotych za godzinę udziału w akcji ratowniczo – gaśniczej. Stawka ta nie zmieniała się od początku obowiązywania przepisu, który nakazuje gminie wypłacanie takiego ekwiwalentu.

12,13,14,16 – którą stawkę wybrać?

Radni na czwartkowej komisji (25.02) zapoznali się z treścią pisma, które publikujemy na dole materiału. O opinie poproszono zastępcę komendanta Straży Miejskiej Bogdana Błońskiego, który zaproponował podniesienie stawki z 8 na 16 złotych.

Podwyżka tak ale nie o 100%

Radni zaprotestowali aby nie podwyższać aż o 100% a wyśrodkować kwotę. Na wypłaty ekwiwalentu w OSP Nowy Dwór Mazowiecki zaplanowano w tym roku 30.000. Tyle samo środków było w roku poprzednim. W 2015 roku strażacy wykorzystali około 19.000 złotych. Zwiększenie o drugie tyle kwoty ekwiwalentu spowoduje, że może zabraknąć środków na wypłaty pod koniec roku.

Radni złożyli propozycję 14 złotych ale w głosowaniu stawka ta została odrzucona. Kolejną propozycją była stawka 12 złotych i ta spotkała się akceptacją radnych.

 – Boję się aby w związku ze zwiększeniem pieniędzy, nie wzrosła liczba pożarów w mieści – powiedziała radna Krystyna Nasiadka. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poprosił aby nie wypowiadać takich teorii. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile akcji będzie w ciągu roku – dodał radny Bogdan Jeziorski.

Kiedy nowa stawka ekwiwalentu wejdzie w życie? I czy większość radnych poprze wniosek komisji? 8 marca odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej, ale w jej porządku obrad uchwały takiej nie ma.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pismo naczelnika OSP Nowy Dwór Mazowiecki do Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej