Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Region: Rozmawiali o modernizacji wału przeciwpowodziowego

W środę (17.02) odbyło się spotkanie w sprawie oceny uwarunkowań i możliwości przyspieszenia prac przygotowawczych oraz rozpoczęcia modernizacja wału przeciwpowodziowego prawego rzeki Wisły.

Inicjatorem spotkania był burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego oraz starosta nowodworski Magdalena Biernacka wraz z zastępcą Pawłem Calakiem i Kazimierzem Polnickim – kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Powiat legionowski reprezentował Robert Wróbel – starosta oraz Hubert Macioch – kierownik Referatu Zarządzania Środowiskiem z Januszem Głogowskim, kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Na spotkanie przybył wójt gminy Jabłonna – Jarosław Chodorski wraz z Ryszardem Trojanowskim – inspektorem ds. Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Jabłonnie.

Nowy Dwór Mazowiecki poza burmistrzem Jackiem Kowalskim reprezentowali Jerzy Plackowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Andrzej Świder – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. Naczelnicy Dariusz Tabęcki i Andrzej Szakuro oraz inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Andrzej Dybowski. W spotkaniu udział wziął również Sławimir Olikowski z Polskiego Związku Wędkarskiego.

Jacek Kowalski burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki otwierając spotkanie nawiązał do roku 2010 i zagrożenia jakie wówczas wystąpiło na naszym terenie ze strony rzek. Zwrócił uwagę, że w przypadku podobnie niekorzystnej sytuacji lub jeszcze wyższego stanu wody może skutkować przerwaniem wału. Jak stwierdził, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu przyległego do 20 kilometrowego odcinka wału bez względu gdzie nastąpiłoby przerwanie wału, zalaniu ulegną znaczne części: miasta Nowy Dwór Mazowiecki, gminy Jabłonna, gminy Wieliszew, a także miasta Legionowo. Wskazał jednocześnie na podejmowane po 2010 roku wspólne z Wójtem Gminy Jabłonna działania związane z zapewnieniem przez Wojewodę Mazowieckiego środków finansowych na modernizację wału przeciwpowodziowego, którego właścicielem jest Skarb Państwa oraz wcześniejsze próby (w 2013 r.) udziału obydwu samorządów w sfinansowaniu dokumentacji projektowej. Próba ta nie powiodła się z uwagi na negatywną opinię projektu budżetów gmin przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wobec zmian w ustawie – Prawo wodne, które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań związanych z wykonywaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych jest możliwy.

Jak mówił burmistrz, to spotkanie powinno określić, w jakim trybie i w jakim zakresie zainteresowane samorządy mogą przyczynić się do przyspieszenia przygotowań związanych z rozpoczęciem inwestycji.

Dyrektor Robert Kęsy przedstawił zamierzenia inwestycyjne WZMiUW w odniesieniu do odcinka wału leżącego na terenie Nowego Dworu i gminy Jabłonna. Jak poinformował, z budżetu Wojewody na 2016 rok dla WZMiUW zostało przeznaczone 6 mln zł na zadania związane z odszkodowaniami za wywłaszczenia, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wydatki inwestycyjne. Stwierdził, że posiadane środki w bieżącym roku pozwolą na sfinansowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami, pierwszego odcinka, o długości około 7 km wału Jabłonna – Nowy Dwór. Przetarg na dokumentacje na ten odcinek ma być ogłoszony w ciągu 2-3 m-cy. Stwierdził też, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest jednoczesne przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację pozostałej części wynoszącej około 13 km, podzielonej na części ponieważ wpłynie to na skrócenie czasu opracowania dokumentacji (w załączeniu wizualizacja odcinków wału). Posiadanie pełnej dokumentacji pozwoli na umieszczenie odcinka Jabłona – Nowy Dwór Mazowiecki w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym co warunkuje możliwość podejmowania dalszych czynności związanych z pozyskaniem środków finansowych, w tym zewnętrznych na realizację inwestycji. Kończąc stwierdził, że przyjęcie takiego trybu postępowania jest jedynie możliwe przy sfinansowaniu dokumentacji odcinka 13 km przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dyrektor Oddziału Warszawa Marek Pokorski określił, że koszt dokumentacji projektowej szacowany jest 1,5 mln zł z czego WZMiUW dysponuje kwotą 0,5 mln zł na pierwszy odcinek o długości około 7 km, o którym mówił Dyrektor Kęsy. Do sfinansowania pozostałej części odcinka Jabłonna Nowy Dwór Maz. przez jednostki samorządowe pozostaje 1,0 mln zł. Określił także szacunkowy koszt modernizacji wału o długości 20 km na około 70 mln zł.

Dalsze prace:
Wkrótce samorządy otrzymają projekt porozumienia z WZMiUW w sprawie współfinansowania dokumentacji. Dalej rady poszczególnych gmin będą musiały podjąć stosowne uchwały o finansowym wsparciu zadania.

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.